Regulamin promocji na projekty domów MODERN HOUSE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji BLACK WEEK („Promocja”) jest MODERN HOUSE 04 Jacek Niebieszczański, Paweł Lorens s.c., posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Popławskiego 14/5, 30-818 Kraków, NIP 679-327-61-53 („Organizator”).
 2. Promocja organizowana jest na obszarze całego kraju na podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”) oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 3. Promocja trwa od godziny 08:00 17.11.2023 r. do 23.59 – 27.11.2023r.
 4. Warunkiem otrzymania rabatu 20% jest zakup gotowego projektu domu Modern House oraz wypełnienie i przesłanie ankiety, stanowiącej załącznik do regulaminu.
 5. Ankietę należy przesłać na adres biuro@modernhouse-projekty.pl
 6. Uczestnikiem promocji („Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zakupi projekt domu bezpośrednio u Organizatora poprzez złożenie zamówienia telefonicznie, mailowo lub poprzez stronę internetową w terminie trwania promocji.
 7. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

II. BONUSY I RABATY

 1. Uczestnik, który w trakcie trwania Promocji zamówi bezpośrednio u Organizatora gotowy projekt domu objęty promocją otrzyma:
  • rabat od ceny regularnej znajdującej się na stronie Organizatora,
  • teczkę na projekt,
  • darmową wysyłkę.
 2. W przypadku zwrotu projektu domu zamówionego w promocji Klient zobowiązany jest do odesłania wraz z projektem wszystkich dodatkowych towarów, jakie otrzymał.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora ( w dni robocze w godz. 9.00 – 16.00) oraz na stronie www.modernhouse-projekty.pl w trakcie trwania Promocji.
 2. Wszelkie informacje o Promocji można otrzymać pod numerem telefonu +48 530 488 800 lub wysyłając pytanie na adres: biuro@modernhouse-projekty.pl
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez telekomunikację, pocztę oraz inne osoby doręczające przesyłki. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek.
 4. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa Organizatora zostaje ograniczona do odpowiedzialności za działania lub zaniechania z winy umyślnej. Powyższe ograniczenie dotyczy również odpowiedzialności Organizatora za skutki działanie lub zaniechania osób trzecich.
 5. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU