Polityka prywatności | Modern House

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowny Użytkowniku,

W MODERN HOUSE dbamy o Twoją prywatność. Chcemy, żebyś czuł się u nas komfortowo i bezpiecznie. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach działania naszego sklepu, przetwarzania Twoich danych osobowych a także plikach cookies, które są przez nasz serwis wykorzystywane.

SPIS TREŚCI

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Podstawy przetwarzania danych
 3. Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych w Sklepie Internetowym
 4. Odbiorcy danych w Sklepie Internetowym
 5. Profilowanie w Sklepie Internetowym
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą
 7. Cookies w Sklepie Internetowym, dane eksploatacyjne i analityka.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego www.modernhouse-projekty.pl wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa oraz obowiązki Administratora tych danych. Informuje również o używaniu plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych  (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO)  Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego jest MODERN HOUSE Jacek Niebieszczański, Karolina Lorens Spółka Cywilna wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Popławskiego 14/5, 30-818 Kraków, NIP 679-327-36-11 REGON 526030927 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 3. Z administratorem można skontaktować się pisząc na wskazany powyżej adres lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@modernhouse-projekty.pl.
 4. Sklep Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 5. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczeń przed dostępem osób nieupoważnionych.
 6. Wszystkie słowa i wyrażenia zawarte w tej polityce prywatności rozpoczynające się na dużą literę (np. Sklep Internetowy, Sprzedawca) należy rozumieć zgodnie z podaną definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie Sklepu Internetowego www.modernhouse-projekty.pl

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika Sklepu Internetowego www.modernhouse-projekty.pl przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane „RODO” lub „rozporządzenie RODO”.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody Użytkownika.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 4. Administrator zbiera i przetwarza następujące dane pozwalające scharakteryzować zachowanie Użytkownika w Sklepie Internetowym:
  • imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, NIP;
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał klient, w tym numer IP;
  • informacje o zachowaniu Użytkownika  na stronie Sklepu Internetowego;
  • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usługi Sklepu Internetowego.

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika strony www.modernhouse-projekty.pl w następujących celach i na następujących podstawach:
  • Wykonywanie Umowy Sprzedaży lub działań podejmowanych na żądanie Użytkownika, zmierzających do zawarcia umowy [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonywanie umowy)]
  • Marketing bezpośredni [Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) ]
  • Marketing [Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)]
  • Marketing Partnerów [Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)]
  • Przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych [Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) ]
  • Badanie satysfakcji Użytkownika [Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) ]
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • Ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 2. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody.
 3. Przetwarzanie danych osobowych do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika pozostaje zgodne z literą prawa.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe tylko przez okres, w którym ma ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, kiedy:
  • przestanie ciążyć na nim obowiązek prawny, zobowiązujący Administratora do przetwarzania danych Użytkownika,
  • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep Internetowy MODERN HOUSE przez strony,
  • Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,
  • zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Aby Sklep Internetowy mógł prawidłowo funkcjonować oraz realizować zawarte Umowy Sprzedaży niezbędne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych
 2. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, jeśli jest to niezbędne do realizacji danego celu i tylko w zakresie niezbędnym do jego realizacji. Np. gdy Użytkownik zdecyduje się na odbiór osobisty, jego dane nie będą przekazane przewoźnikowi współpracującemu ze Sklepem Internetowym.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  • przewoźnicy realizujący dostawę towarów;
  • dostawcy obsługujący płatności elektroniczne;
  • dostawcy oprogramowani ułatwiającego prowadzenie działalności;
  • biuro księgowe;
  • hostingodawca,
  • podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu Internetowego MODERN HOUSE,
  • podmiot zapewniający Administratorowi usługi statystyczne,
  • osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność,
  • podmiot zapewniający Administratorowi wsparcie techniczne,
  • podmiot zapewniający system mailingowy,
  • podmiot zapewniający usługi marketingowe,
  • inni klienci – w odniesieniu do danych Użytkownika publikowanych w związku z dodaniem komentarza w Sklepie Internetowym,
  • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator zobowiązany jest do udostępnienia im danych.

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przypomnienie Użytkownikowi o niedokończonych zakupach czy przyznanie rabatu, kodu rabatowego. Użytkownik podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciał skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
 2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega przede wszystkim na automatycznej ocenie jakimi produktami czy usługami Użytkownik może być zainteresowany a także prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego. Profilowanie ma wpływ na to jak dopasowane oferty będzie otrzymywał Użytkownik. Posiadanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne profilowaniu, dzięki temu Administrator może przesłać Użytkownikowi np. kod rabatowy.
 3. Profilowanie, którego dokonuje Sklep Internetowy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływających na Użytkownika w podobnie istotny sposób.

6. PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Użytkownik Strony Internetowej posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres:  biuro@modernhouse-projekty.pl lub tradycyjną pocztą na adres : Wielicka 179/5 30-663 Kraków.

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNA I ANALITYKA

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności w postaci plików tekstowych, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego Sklep Internetowy ( np. na karcie pamięci smartfona, dysku twardym laptopa czy komputera).
 2. Pliki cookies pozwalają między innymi na korzystanie ze wszystkich funkcji Strony Internetowej oraz nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia z którego korzysta Użytkownik.
 3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies w następujących celach:
  • Zapamiętywania informacji o sesji Użytkownika;
  • Statystycznych;
  • Marketingowych;
  • Udostępniania funkcji Strony Internetowej np. formularzy kontaktowych.
 4. Zazwyczaj większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z ciasteczek za pomocą ustawień osobistej przeglądarki internetowej. Może na przykład częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. Decydując się na całkowite wyłączenie plików cookies należy mieć świadomość, że decyzja ta może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (dla przykładu niemożliwym może okazać się wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy albo przejście ścieżki zamówienia produktu z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).
 5. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, Użytkownik może skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. 
 6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. Jest to narzędzie internetowe do analizy statystyk stron internetowych. Usługi Google Analytics pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Uzyskiwane dane mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają danych osobowych osób odwiedzających stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi następujące dane: źródło i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy, sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których Użytkownicy odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 7. W łatwy sposób możliwe jest zablokowanie przez Użytkownika udostępniania Google Analytics informacji o jego aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu należy zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 8. Administrator może również korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Facebook Pixel dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited. Usługa ta pozwala Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie ruchy wykonują odwiedzający Sklep Internetowy, a także wyświetlać tym Użytkownikom personalne reklamy.
 9. Zarządzanie działaniem Facebook Pixel jest możliwe poprzez ustawienia reklam na swoim koncie na portalu Facebook.com.