Pompa ciepła powietrzna + ogrzewanie podłogowe

Czym jest powietrzna pompa ciepła?

Powietrzna pompa ciepła to niskotemperaturowe urządzenie grzewcze. Do ogrzewania domów i podgrzewania wody użytkowej wykorzystuje energię cieplną  pobieraną z powietrza znajdującego się na zewnątrz budynku. System powietrznej pompy ciepła wykorzystuje nawet do 75% energii odnawialnej i tylko 25% nieodnawialnej. Pompa ciepła doskonale współpracuje z ogrzewaniem podłogowym. Jest to niskotemperaturowy system grzewczy, a kompatybilność całego sytemu jest niezwykle istotna.

Zasada działania pompy ciepła.

Schemat działania pomp ciepła, można podzielić na 3 obiegi.

Obieg pierwszy – pobranie przez wentylator powietrza i dostarczenie go do parownika. W parowniku znajduje się układ chłodniczy wypełniony niezamarzającą cieczą, która ma temperaturę zawsze niższą niż otoczenie. Różnica temperatur pomiędzy powietrzem a cieczą umożliwia pobór ciepła. W ten sposób ogrzana ciecz kierowana jest do kolejnego – drugiego obiegu.

Obieg drugi – ogrzana ciecz przekazuje energię cieplną czynnikowi chłodniczemu, który ma fantastyczną właściwość – paruje nawet w bardzo niskich temperaturach. Pod wpływem ciepła czynnik wrze i paruje a następnie w stanie gazowym trafia do sprężarki. Tam, dzięki działaniu wysokiego ciśnienia następuje sprężenie gazu i zwiększenie jego temperatury do tego stopnia, że możliwe jest ogrzewanie wody w obiegu grzewczym.

Obieg trzeci – gaz o wysokiej temperaturze przekazuje ciepło do obiegu grzewczego. Uzyskana w ten sposób energia cieplna służy do ogrzewania wody grzewczej lub użytkowej.

Środek chłodniczy po oddaniu pobranego ciepła, ulega schłodzeniu i ponownie wraca do stanu ciekłego. Następnie przechodzi przez zawór rozprężny, gdzie obniża się jego temperatura oraz ciśnienie. Ponownie trafia do układu chłodniczego i cykl rozpoczyna się od nowa.

Zalety systemu:

- ekologia,
- bezpieczeństwo i wygoda użytkowania,
- niskie koszty eksploatacji.

Projekt ogrzewania pompą ciepła obejmuje opis systemu, rysunki techniczne oraz schemat instalacji.

Projekt instalacji pompy ciepła wymaga wprowadzenia do dokumentacji na etapie adaptacji projektu.

Koszt – 800zł

Jeśli potrzebujesz więcej informacji - skontaktuj się z nami!

Mobile: +48 530 488 800
biuro@modernhouse-projekty.pl